หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกรวด
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
นายณรงค์ ฉลองชัยตระศักดิกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลย [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 132 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง ประกวดราคาเช่า โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลา [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 126 
ประกาศราคากลางโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 122 
ขอบเขตงานโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว จำนวน 1 [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 112 
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1/2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 205 
ประกาศการประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง [ 10 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 153 
   
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง องค์การบริหารส [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 131 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านซับผุด [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 210 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านโคกกรว [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 200 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนสง่ [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 180 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 342 
         
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
   
 
   
 
พช 0023.6/ว 913 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร E - Learning ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระบบ MOOC ANAMAI ประจำปี 2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 914 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว 8375 การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8374 การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน ให้บริการของศูนย์ ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.4/ว 8371 แนวทางการแก้ไขถ้อยคำของกฎหมายในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 และแนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นความผิดทางพินัย ตมามาตรา 41  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
พช0023.2/ว911 การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการเพื่อรับรางวัลพฤหัสบดี ประจำปี 2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว 909 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษาที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัย และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว910 ขอความร่วมมือดำเนินการค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมด้านสุขภาพ  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.2/ ว 8342 การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 902 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริการในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 903 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 897 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 898 แจ้งการติดตามผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 18244 การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพล  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 901 โครงการฝึกอบรม การพัฒนาการศักยภาพด้านการเงิน การคลัง และการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2567  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.3/18247 ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (local service)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 8297 แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 8298 การส่่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 8296 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ 756 เร่งรัดการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
   
 
   
 
ทต.ตาลเดี่ยว 04 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.ตาลเดี่ยว 03 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ตาลเดี่ยว 02 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ตาลเดี่ยว 01 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศ ขยายเวลาเกี่ยวกับการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.พุเตย หารือเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุเตย ประชุมเพื่อรับมอบหมายงานและเตรียมความพร้อมในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (G [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุเตย ประชุมสภาเทศบาลตำบลพุเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดป่า ศพด.บ้านบุ่งยาง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
อบต.ท้ายดง โครงการเสริมสร้างค่านิยมและจริยธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำร้อน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองแจง ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี อบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ชนแดน กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ชนแดน กิจกรรมจิตอาสาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เดือนธันวาคม 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP
กลุ่มอาชีพ จัดทำธูปหอม
น้ำตกเสาหินอัคนี (น้ำตกซับพลู)

สถานที่สำคัญและ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับ
นักท่องเที่ยว

TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 2745 เพชรบูรณ์ งานป้องกันและบรร [ 1 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน [ 28 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0039 (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเย็บเล่มหนังสือ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ยางสาวคัพ) ประจำปีงบประมาณ [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน สถานที่พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันและทำความสะอาด โครงก [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายพลาสวูดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Servic [ 2 พ.ย. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชนและโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 25 [ 25 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน สถานที่พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันและทำความสะอาด โครงก [ 25 ต.ค. 2566 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 5645 เพชรบูรณ์ จำนวน 4 เส้น สำนักปลัด โด [ 25 ต.ค. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์แข่งขัน ถ้วยรางวัล และชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ยางสาวค [ 17 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ยางสาวคัพ) ประจำปีงบประมาณ 256 [ 17 ต.ค. 2566 ]จัดซื้อรถเกลี่ยดิน/รถเกรดเดอร์ ขนาด 150 แรงม้า [ 6 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักถนนสายทางเข้าหมู่บ้านซับตะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสาว อำเ [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักถนนสายทางเข้าหมู่บ้านซับตะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสาว อำเ [ 26 ก.ย. 2566 ]

   
สอบถามการเก็บขยะอันตรา่ย (4 พ.ย. 2565)    อ่าน 173  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2565)    อ่าน 453  ตอบ 0  
การควบคุมโรคมาลาเรียในพื้นที่ (3 ต.ค. 2565)    อ่าน 307  ตอบ 2  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.บ้านกลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายสมร วันพุฒ บ้านป่าบงใต้ หม [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางสาวดวงฤดี แสนอ่อน บ้านกลาง [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางสาวพิมพ์พา แดงด้วง บ้านกลา [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายบัว บุญยง บ้านป่าบงใต้ หมู [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ชนแดน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ชนแดน จ้างซ่อมแซมลูกรัง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ซอยนาดง 1 หมู่ที่ 4 บ้านชนแดน ตำบลชนแดน [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ชนแดน จ้างซ่อมแซมลูกรัง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ซอยซับกระบาก 4 หมู่ที่ 9 บ้านซับกระบาก ต [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ชนแดน จ้างซ่อมแซมลูกรัง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ซอยโคกเจริญเหนือ 1 หมู่ที่ 13 บ้านโคกเจร [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ระวิง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองท่าลาว หมู่ที่4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ท่าพล ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุงพร้อมหลอด) รสจืด ตรานมโรงเรี [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ซับพุทรา จ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ถนน สายคลองแหวน - ลำประสาน (บ [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.นายม จ้างลงหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 363.16 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.นาเกาะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเ [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.ชนแดน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก ถนนมัธยม ชุมชนที่ 3 ช่วงสามแยกจุดเชื่อมถนนชมฐีร [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.ชนแดน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก ถนนเทศบาล 2 ชุมชนที่ 4 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ช่วงส [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.ชนแดน รถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.น้ำก้อ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ตะเบาะ ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ตะเบาะ จ้างซ่อมพร้อมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ตำบลตะเบาะ องค์การบริหารส่วน [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ตะเบาะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ : 0-5671-3690
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
จำนวนผู้เข้าชม 7,611,396 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-316-1461
 
 

facebook
อบต.ยางสาว

facebook
อบต.ยางสาว
อบต.ยางสาว