หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกรวด
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
..............................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   


-กิจการสภา- [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) เเบบดับเบิ้ลเเคป 4 [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 110 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 100 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเ [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 97 
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ ม.8 บ้านโคกก [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 96 
   
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 101 
         
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ติดตามผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2491  [ 27 ต.ค. 2564 ]
แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ กค. มท 0803.3/ว2492  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว2485  [ 27 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2483 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18614-18636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2484  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว2479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
หนังสือการ์ตูน เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ โรงเรียนปลายทางกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2473  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2472  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว132  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6089  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466  [ 25 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 25 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460  [ 25 ต.ค. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461  [ 25 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
   
 
   
 
ที่ พช 0023.3/ว 715 รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 714 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูฯ ตามหลักเกณฑ์เดิมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 716 ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 717 การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 5919 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 1  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 5920 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ศพด.ไตรมาส 1  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 5921 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 5876 ,ว 5877 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) [ แนบ1 ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 712 ผลการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5869 การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 713 การตอบเเบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว5878 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ปี พ.ศ. 2564  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
0023.3/ 877 การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
0023.3/ว 5819 กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.5/ว 706 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.5/ว 5815 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช0023.1/ว707 การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภาคผนวก 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.2/ว 5840 กำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของอบต. ปี 2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/5842 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 5822 มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถาการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
   
 
   
 
อบต.หนองไขว่ ประกาศงบรับ-จ่าย ประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้ายดง ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน Landuse Plan [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.เฉลียงทอง เรื่อง การให้บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองแจง คู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง อบต. [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สามแยก ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหรราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัว 14 วัน ในเขตพื้นที่สระประดู่ จำนวน 12 ครัว [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านหวาย ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังการติดเชื้อไว [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังโป่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U บริเ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U บริเ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นาป่า การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านหวาย ประกาศซื้อแบบเตอรี่รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 ลุก [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ซับไม้แดง ประการองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรั [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP

-สินค้า OTOP-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกรวด

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก และถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ 1.สายโคกกรวดถึงตะเคียน [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 1.สายนาโพธิ [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ สายซับเจริญถึงซับพลู หมู่ที่ 13 บ้า [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ สายหนองแดงถึงวังวัด หมู่ที่ 15 บ้าน [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 1.สายไร่นาย [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยลงลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 1. [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ สายซับยาง หมู่ที่ 12 บ้านตะเคียนโพรง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร สายเข้าหมู่บ้านสวนยาให [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สาย [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยลงลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 1. [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ สายซับทองหลาง หมู่ที่ 7 บ้านน้ำอ้อม [ 22 ก.ย. 2564 ]

   
เอกสารขอรับเบี้ยยังชีพ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 63  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (13 มี.ค. 2564)    อ่าน 69  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ม.ค. 2564)    อ่าน 165  ตอบ 0  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.หินฮาว ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]อบต.ศรีมงคล จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]อบต.ศรีมงคล ซื้อแบบพิมพ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]อบต.ศรีมงคล ซื้อวัสดุสำนักงาน สนักปลัด (ตรายาง อบต.+ ตลับชาติสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]ทต.ตาลเดี่ยว จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๒๖๕๖ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]อบต.ศรีมงคล จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5627 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.ศรีมงคล จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายลขทะเบียน นข 2505 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.ศรีมงคล ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.สามแยก จ้างรักษาเว็บไซต์ ตามโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เว็บไซต์ อบต. [ 26 ต.ค. 2564 ]ทต.วังชมภู ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 5,742 กล่อง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.ซับสมบูรณ์ ซื้อจัดซื้อวัสดุและวัสดุทางการแพทย์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำร้อน จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาไหล , หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำมงคลชัย , หมู [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำร้อน ซื้อจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาไหล , หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำมงคลชัย , [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำก้อ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]ทต.นางั่ว ซื้อนมยูเอชที รสจืด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]ทต.พุเตย ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤ [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.นาป่า จ้างปรับปรุงขยายเขตประปาในเขตตำบลนาป่า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอีเหน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านหวาย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 5 รายการ เพื่อมาใช้ในการปริ้น [ 26 ต.ค. 2564 ]ทต.ศาลาลาย ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.ช้างตะลูด จ้างเหมาจัดทำคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ [ 26 ต.ค. 2564 ]

   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ : 0-5671-3690
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,504,595 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3690
 
 

facebook
อบต.ยางสาว

facebook
อบต.ยางสาว
อบต.ยางสาว