หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.ยางสาว
"ยางสาวน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาทุกด้าน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน"
 
 
พันธกิจ
  ข้าราชการใจฝันของประชาชน
    คุณธรรม "เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ"
    คุณค่า "รับผิดชอบหน้าที่เพื่อหน้าที่ให้สำเร็จทันการ ปฏิบัติงานยึดในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม"
    หลักการทำงาน "เพียบพร้อมความรู้ คู่กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ประชาชน"
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมอย่างทั่วถึง
  พัฒนาให้มีทางระบายน้ำ
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมกิจการของ อปพร.
  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุและคนพิการ
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  พัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมกิจกรรมของสถานีอนามัยในพื้นที่
  สนับสนุน ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตำบลยางสาว
  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในพื้นที่
  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  พัฒนาปรับปรุงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พัฒนา ปรับปรุงการกำจัดมลพิษในท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
  สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
  ให้ประชาชนรับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต. อย่างทั่วถึง
  พัฒนาปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้และการบริการ
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ : 0-5671-3690
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
จำนวนผู้เข้าชม 7,611,400 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-316-1461